Skip to Navigation Skip to main content Skip to footer
Termene și condiții generale

Termene și condiții generale

ALLOGA LOGISTICS ROMANIA S.R.L (“Societatea") este operatorul acestui site. Societatea este înregistrata în Rudeni, Strada Traian, nr. 66A, Biroul nr. 1, Chitila, jud. Ilfov, Romania, înregistrata în Registrul Comerțului sub nr. J23/846/2017, cod de înregistrare fiscal RO 37154068.

“Afiliați” în sensul acestor termene și condiții înseamnă în relație cu Societatea, orice corporație sau societate comercială controlată de, care controlează sau este sub controlul comun al Societății sau al oricărei corporații sau societăți comerciale în care Societatea sau oricare dintre Afiliații acesteia deține o minoritate de acțiuni, deținând control (direct sau indirect) prin mai mult de cincizeci de procente (50%) din drepturile de vot sau acțiuni în respectiva entitate sau societate comercială, sau atunci cand respectiva relație este de fapt control „de facto”;

Politici și declarații

Vă rugăm să vă familiarizați cu celelalte politici ale noastre:

Termene și condiții

Aceste termene și condiții (așa cum vor fi modificate periodic) (“Termenele și condițiile”) reglementează utilizarea site-ului. Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu aceste Termene și condiții. Nu trebuie să acceptați aceste termene și condiții, respectiv să utilizați site-ul, dacă nu sunteți de acord cu acestea.

Conținutul site-ului are rolul de a furniza informații generale despre Alloga. Societatea își va exercita în mod rezonabil abilitățile și preocuparea în scopul funcționării site-ului. Societatea nu face nicio declarație, nu promite și nu garantează, expres sau implicit, în ceea ce privește site-ul sau informațiile conținute în acesta (inclusiv, dar fără a se limita la exactitatea sau caracterul complet al informațiilor (inclusiv informațiile despre bunuri și servicii de pe site). Societatea nu poate garanta accesul total, neîntrerupt și sigur la site și nu va fi răspunzătoare dacă din orice motiv site-ul (sau orice conținut sau caracteristici ale acestuia) nu este disponibil în orice moment și pentru orice perioadă de timp.

În măsura maximă permisă de lege, nici Societatea, nici Afiliații acesteia nu vor fi responsabili pentru costuri, cheltuieli, pierderi sau deteriorări rezultate în mod direct sau indirect din utilizarea, în legătura cu sau incapacitatea de utilizare a site-ului sau informațiilor de pe site.

Anumite link-uri hypertext de pe site vă vor direcționa către site-uri care nu sunt sub controlul Societății sau al Afiliaților. Atunci când accesați aceste link-uri părăsiți site-ul nostru, iar Societatea și Afiliații nu au control asupra site-urilor pe care sunteți direcționat, astfel încât nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru materialele și informațiile de pe aceste site-uri care nu sunt sub controlul Societatii sau al Afiliaților. În cazul în care un link hypertext vă direcționează către un site care este sub controlul Societății sau al Afiliaților, se vor aplica Termenele și Condițiile acelui site.

Putem să vă punem la dispoziție programe software sau materiale deținute sau administrate de societăți terțe (“Materiale terțe”). Trebuie să utilizați Materialele terțe doar în scopul în care acestea au fost create și furnizate către dvs. Nu aveți dreptul să partajați Materialele terțe cu nicio altă persoană.

Acest site a fost creat pentru utilizarea doar în scop personal și non-comercial de către dvs. Utilizarea acestui site și a conținutului său în alte scopuri decât cele personale și non-comerciale fără obținerea consimțământului scris prealabil al Societății este strict interzisă.

Informațiile de pe site nu constituie o ofertă de contractare a unor investiții în legătură cu un instrument de securitate sau financiar emis de către sau în numele Societății. De asemenea, informațiile nu sunt de natura celor de a fi luate în considerare sau care pot fi invocate în luarea unei decizii de investiții în Societate. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să consultați un expert financiar. Rezultatele obținute de Societate până la aceasta dată nu garantează rezultate similare pe viitor.

Dacă nu se stipulează altfel, toate materialele accesibile prin utilizarea site-ului, inclusiv mărci înregistrate, copyright, desen industrial, text, grafice, fotografii și conținut prezentat, reprezintă în totalitatea lor proprietatea intelectuală deținută de, controlată de sau sub licența Societății sau Afiliaților acesteia. Societatea și Afiliații acesteia își rezervă toate drepturile asupra proprietății intelectuale. Nu puteți utiliza conținutul site-ului decât dacă obțineti acordul de la proprietarul acestuia sau în cazurile permise de lege. Copierea, publicarea, difuzarea, modificarea, distribuirea sau transmiterea oricărui tip de conținut de pe site, în orice mod, fără aprobarea noastră prealabilă scrisă, este strict interzisă.

Nimic din conținutul site-ului nu poate fi interpretat în sensul acordării în mod implicit, sau prin efectul „estoppel” sau în alt mod, a unei licențe sau a unui drept sub un brevet sau marcă înregistrată ale Societății sau ale unui terț. Nimic din conținutul site-ului nu poate fi interpretat în sensul acordării unei licențe sau a unui drept de copyright ale Societății.

Toate denumirile de mărci, produse și servicii și titluri utilizate pe site sunt mărci înregistrate și denumiri înregistrate ale respectivilor proprietari, inclusiv ale Societății și Afiliaților acesteia. Societatea nu pretinde niciun drept de proprietate ori vreo afiliere cu mărcile înregistrate ale terților care apar pe site. Mărcile înregistrate ale terților sunt utilizate doar în scop de identificare a produselor și serviciilor respectivilor proprietari, iar utilizarea acestor mărci pe site nu trebuie interpretată ca o susținere de către Societate sau sponsorizare a Societății.

În cazul în care unul din cititorii materialelor publicate pe site de către Societate răspunde cu anumite informații, inclusiv date de „feedback” precum întrebări, comentarii, sugestii sau aprecieri cu privire la conținutul respectivelor materiale, informațiile se consideră neconfidențiale și nu vom avea nicio obligație cu privire la astfel de informații și vom fi liberi să reproducem, să utilizăm, să dezvăluim, să distribuim informația către terți, fără vreo limitare. Vom fi liberi să utilizăm orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în astfel de informații în orice scop, inclusiv dar fără a se limita la dezvoltarea, producerea sau comercializarea de produse care includ astfel de informații.

Societatea poate aduce modificari site-ului, inclusiv ale Termenelor și Condițiilor, în orice moment, fără o notificare în acest sens. Vă rugăm să verificați în mod regulat actualizările de pe aceasta pagină. Modificările și actualizările devin valabile și aplicabile imediat ce le publicăm, iar dumneavoastră trebuie să respectați noile Termene și Condiții dacă utilizați site-ul.

Aceste Termene și Condiții sunt elaborate și vor fi guvernate în conformitate cu legislația din România. Părțile, în mod irevocabil, stabilesc competența instanțelor de drept comun din România, în ceea ce privește orice reclamație, litigii sau neînțelegeri care rezultă din sau au legatură cu aceste Termene și Condiții.

© Copyright 2019 AH UK Holdco 1 Limited. Toate drepturile rezervate.

Status message

  • google_tag container primary
  • status check
  • after alter